Xửng lửa hóa bồ câu

460,000

Ảo thuật xửng lửa hóa bồ câu, hóa đồ vật là một trò những trò ảo thuật sân khấu có sử dụng lửa hấp dẫn nhất. Ngọn lửa cháy hóa ra bồ câu từ một chiếc xửng thật hấp dẫn phải không các bạn.