Xếp gạch ma thuật – Luchen

100,000

Xếp gạch là một trò chơi một màn ảo thuật “hại não” khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi xếp viên gạch vụn nhỏ thành hình vuông trong khung.