SMOKE – Khói thuốc ma thuật

150,000

Khói thuốc SMOKE theo lỗ đen trên lòng bàn tay của bạn, chạy một cách từ từ lên cánh tay, lên ngực, lên cổ sau đó bạn mở miệng và một đám mây khói mờ ảo sẽ bay ra từ miệng bạn.
Màn ảo thuật SMOKE có hiệu ứng hết sức bất ngờ đến cả tuyệt vời.