Sách đổi màu (lớn)

90,000

Ảo thuật sách đổi màu, sách tô màu hóa 3 lần là sách đổi màu từ trắng đến đen rồi đến màu, Ảo thuật sách đổi màu, sách tô màu hóa 3 lần thường được diễn chung với khán đổi màu tạo nên một hiệu ứng màu nhiệm.