Ống hóa kẹo, ống hóa bồ câu

100,000

Ống hóa kẹo, ống hóa bồ câu là một đạo cụ ảo thuật tuyệt vời khi diễn trên sân khấu và lẫn bàn tiệc. Nếu có đủ không gian diễn, thậm chí bạn có thể diễn. Ống hóa kẹo, ống hóa bồ câu ngoài đường phố, trước mặt hàng chục khán giả không hề quen biết.