Máy tạo khói (điều khiển từ xa)

600,000

Máy tạo khói có thể tạo khói để biểu diễn màn ảo thuật tạo ra khói hoặc sử dụng để làm hiệu ứng khói cho các màn ảo thuật sân khấu.