Ly nước đổi màu

120,000

Ảo thuật ly nước đổi màu, đổi từ nào này sang màu khác trong tích tắc. Những màu gồm có: đỏ, xanh, vàng và trắng. Những màu này được ảo thuật gia hô biến và thay đổi liên tục trong quá trình biểu diễn. Xin nói thêm, nước mà ảo thuật gia sử dụng là nước hoàn toàn bình thường.