Ly giấy tự phục hồi

100,000

Một trò ảo thuật hoàn hảo như cái tên của chính nó, ly giấy phục hồi. Để 1 chiếc ly bình thường vào trong túi giấy,vò nát 1 chiếc ly khác. Chuyển đổi vị trí 2 cái ly xuyên qua túi giấy trước mắt khán giả 1 cách không người thường nào có thể làm được.