Lồng chim xếp

450,000

Xuất hiện những chiếc lồng chim. Một sự phá cách và khác biệt. Thay vì biến ra 1 chú chim, thì bay giờ, chúng ta có thể biến ra 1 chú chim và cả 1 ngôi nhà cho chúng nữa, thật là đáng yêu phải không nào?