Lá bài đoán tuổi

20,000

Bạn bồn chồn không biết làm cách nào để làm quen cô ấy, bạn đang tò mò không biết cô ấy bao nhiêu tuổi, hãy để những lá bài ma thuật đoán tuổi giúp bạn. Chỉ cần 6 “lá bài đoán tuổi” là bạn có thể biết được ngay một cách chính xác tuổi của cô ấy.