Khung ảo thuật rơi đầu tới rún

150,000

Ảo thuật rơi đầu là màn ảo thuật đường phố với hiệu ứng bất ngờ, khiên khán giả ngơ ngác. Khi bạn đang đi ngoài đường, bạn có thể biểu diễn làm rơi đầu xuống tới rúng. Bảo đảm khán giả sẽ thét lên và ngơ ngác.