Hộp biến mất bộ bài

80,000

Hộp biến mất bộ bài là trò ảo thuật được diễn bằng cách cho bộ bài vào trong, ATG chỉ cần hô biến thì bộ bài biến mất trong tíc tắc