Điều thuốc to hóa nhỏ

40,000

Thuốc lá là một thứ rất quen thuộc tại Việt Nam. Ảo thuật với thuốc lá cũng vì thế mà được nhiều người đón nhận và nhiều đất diễn. Điều thuốc to hóa nhỏ là 1 đạo cụ nằm trong số đó.