Điện thoại xuyên chai

60,000

Điện thoại xuyên chai là màn ảo thuật đường phố khá sock khi đi chơi với bạn bè, đi pinic với trường lớp, bạn có thể biểu diễn ở bất kì đâu, bất kì khi nào miễn sao có khán giả cho mượn chiếc điện thoại và chai nước để biểu diễn