Dây hoa dài 3m

50,000

Dây hoa ảo thuật là một phụ kiện của dụng cụ túi càn khôn. Thật hấp dẫn và bất ngờ khi bạn kết hợp hai dụng cụ này với nhau.