Cube 3 by Brundage (Gimmick)

800,000

Rubik Cube 3 là bài diễn và ý tưởng của Steven Brungage, 1 trong những top Talent tại Mỹ. Không còn điều gì có thể diễn tả tốt hơn bằng cách xem anh thể hiện, chỉ biết thốt lên Wowwww.