Chop Cup

200,000

Chop cup là dụng cụ ảo thuật có thể biểu diễn sẩn khấu, bàn tiệc kể cả đường phố. Ảo thuật Chop Cup gồm ly và banh cực hay và hấp dẫn. Đây là màn ảo thuật ly và banh được nhiều khán giả trên thế giới ưa thích.