Chiếc hộp ma thuật

50,000

Chiếc hộp ma thuật thần kỳ – Chiếc hộp ảo thuật ma thuật là một chiếc hộp có thể giúp ảo thuật gia làm biến mất hoặc xuất hiện bất kì đồ vật nào mà mình muốn. Đây có thể gọi là món “mì ăn liền” trong các dụng cụ ảo thuật. Bạn dễ dàng làm khán giả ngạc nhiên mà không cần tập luyện gì cả.