Chìa khóa may mắn

250,000

Thử độ may mắn của khán giả với 3 chìa khóa, trong đó sẽ có 2 chìa là không đúng và chỉ có 1 chìa là mở được. Nếu khán giả mở được , người diễn sẽ tặng cho tờ tiền, hoặc vật phẩm giá trị được khóa sau ổ khóa đó