Ca sữa rót báo

100,000

Ảo thuật ca sữa rót bao cực hay, từ ca sữa đầy bạn có thể làm ca sữa cạn. Từ ca sữa đầy, bạn rót vào tờ báo, bạn chỉ cần umbala thì tờ báo không bị ướt mà ca sữa đã vơi đi