Bóng đèn phát sáng 3 màu

120,000

Ảo thuật bóng đèn tự phát sáng 3 màu là trò ảo thuật đường phố với bóng đèn. Qua siêu nặng lực của ATG, bóng đèn phát sáng với 3 màu: trắng, đỏ và xanh không cần điện hay pin