Bồ câu ảo thuật

150,000

Đây là chim bồ câu chuyên dùng đễ diễn ảo thuật,chim nhỏ gọn, thon,dễ huấn luyện, dễ dấu trong người,rất thích hợp và thuật tiện cho các bạn đang tập diễn ảo thuật. Ảo thuật NTP chuyên cung cấp bồ câu ảo thuật với giá 150,000 VNĐ/con.