Bộ bài tìm bài – The Shark by Zihu

350,000

Hàm cá mập đúng chất. Hàm sẽ nhả lá bài ra bất cứ khiên nào đến lá khán giả chọn mà ta không cần phải tác động lên chúng.