Biến mất đồng xu (vanish)

50,000

Vanish biến mất đồ vậy – trò ảo thuật này giúp bạn diễn được 1 số trò như làm biến mất các vật nhỏ như đồng xu, kim tây, muỗng…