Bi xuyên hộp

20,000

Ảo thuật bi xuyên hủ là dụng cụ ảo thuật nhỏ gọn, biểu diễn đơn giản. Ảo thuật bi xuyên hủ mang lại hiệu ứng cao, giá chỉ 20,000 VNĐ