Banh bông tròn (bán lẻ)

8,000

Giá bán lẻ:
+ Loại lớn: 12.000 VNĐ/ banh
+ Loại vừa: 8.000 VNĐ/ banh