Banh bông (Sponge Ball)

50,000

Sponge Ball hay còn gọi là banh bông ảo thuật, là một đạo cụ ảo thuật đường phố có lịch sử lâu đời nhưng cho bây giờ Sponge Ball vẫn là một dụng cụ ảo thuật có sức hấp dẫn rất lớn với các ảo thuật gia đường phố. Với quả bánh bông trong tay nhà ảo thuật sẽ có thể biến hiện một cách thần bí.