Bài xuyên cửa kính

300,000

Bài xuyên cửa kính hay còn gọi là Window, đây đạo cụ ảo thuật độc đáo của David Stone, đổi bài xuyên kính. Ở đâu có kính ở đó có thể biểu diễn.
Đầu tiên, bạn dán lá bài sau kính