Bài thay đổi và biến tiền – CTM by Nash Smile

350,000

Card to Money, phiên bản trước giờ chưa từng có. Bao gồm 2 hiệu ứng, biến đổi 1 lá bài bất kì thành lá bài khán giả chọn, sau đó tiếp tục biến thành 1 xấp tiền