Bài Tally Ho (Hàng USA)

110,000

Bài Tally Ho là một loại bài đẹp và chuyên dụng cho “dân ảo thuật” tập floursh hoặc tập street magic.