Bài nhìn xuyên (Bài 2in1)

80,000

Bộ 2in1 (Nhìn xuyên và Stripper Deck) là bộ bài có chức năng nhìn xuyên và Stripper Deck được thiết kế chuẩn quốc tế theo dạng Bicycle. Ngoài tính năng nhìn xuyên, bộ bài Stripper Deck còn có thể chọn đúng lá bài khán giả đã chọn.