Ảo thuật quạt rách hóa lành

80,000

Từ một chiếc quạt bị rách, bạn chỉ cần nói “hồ biến”. Ngay lập tức chiếc quạt rách hóa lành lại. Đây là màn ảo thuật sân khấu cực hay và thú vị, quạt rách hóa lành thường sử dụng cho ảo thuật sân khấu kết hợp với giấy tuyết.