Invisible Thread Reel

250,000

Invisible Thread Reel là một đạo cụ ảo thuật đường phố tuyệt vời giúp bạn dễ dàng biến các đồ vật bay lượn, di chuyển hoặc lơ lửng theo ý muốn.