Ảo thuật GECKO

500,000

Bạn đã từng nghĩ bạn muốn biến mất tất cả những gì mà bạn cầm lên. Ảo thuật Gecko là đạo cụ đường phố giúp cho bạn có khả năng làm được điều đấy một cách thần kì.