3 lá bài ma quỷ

30,000

3 lá bài ma quỷ còn gọi là Three Card Monte. Đây là trò ảo thuật cổ điển màn nhiều nhà ảo thuật đã từng biểu diễn.